اعضا > مرکز آموزش > API نمایندگی دامین

مقالات

  ماژول نمایندگی دامین برای WHMCS

نحوه فعالسازی ماژول نمایندگی دامین میزبان پایتخت برای WHMCS   این آموزش شامل مراحل نصب و راه اندازی ماژول نمایندگی دامین میزبان پایتخت برای فروش مستقیم دامین از طریق سامانه WHMCS نصب شده برروی وب...

 مقدمه API نمایندگی دامین

مقدمه API   سیستم API ثبت نمایندگی دامین میزبان پایتخت این امکان را برای شما فراهم می کند که کلیه پسوند های ارائه شده از سوی میزبان پایتخت را به صورت کاملا اتوماتیک و برنامه نویسی شده بفروشید....

 عملیات API نمایندگی دامین

RegisterDomain: این دستور برای ثبت دامین جدید به کار می رود. پارامترهای Request نامنوعاجباری؟توضیحات sld String Yes Domain name tld String Yes Suffix attached to domain name...

 Example Code (PHP)

<?php $data = array( "action" => "RegisterDomain", "sld" => "domainexample", "tld" => "com", "regperiod" => 1, "nameserver1" =>...