رادیو اینترنتی

RADIO-1

 • 48کیلوبیت کیفیت پخش
 • 25 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
 • 300 مگابایت فضای میزبانی
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • بله پخش زنده
 • بله DJ اتوماتیک
195,000 ریال Monthly

سفارش دهید

RADIO-2

 • 64کیلوبیت کیفیت پخش
 • 50 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • بله پخش زنده
 • بله DJ اتوماتیک
245,000 ریال Monthly

سفارش دهید

RADIO-3

 • 128کیلوبیت کیفیت پخش
 • 75 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • بله پخش زنده
 • بله DJ اتوماتیک
345,000 ریال Monthly

سفارش دهید

RADIO-U

 • 192کیلوبیت کیفیت پخش
 • 500 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
 • 10000 مگابایت فضای میزبانی
 • 2000 گیگابایت پهنای باند
 • بله پخش زنده
 • بله DJ اتوماتیک
999,000 ریال Monthly

سفارش دهید

RADIO-UU

 • 384کیلوبیت کیفیت پخش
 • 50000 شنونده همزمان حداکثر شنوندگان
 • 10000 مگابایت فضای میزبانی
 • 5000 گیگابایت پهنای باند
 • بله پخش زنده
 • بله DJ اتوماتیک
2,490,000 ریال Monthly

سفارش دهید