اختراع!!

بله. این شما و این هم نحوه چمن زنی دوستان خوبمون در یکی از شهرهای کشورمون :D ^_^ >:o 

حقیقت حراج

این واقعا حقیقت محضه. مصوصا در رابطه با خانوم ها.... :D :/